Zwembad is helaas nog gesloten

Op zich is het voor niemand nieuws dat op 12 januari 2021 de lockdown verlengd werd. Hierdoor is het nog niet mogelijk dat we aanstaande woensdag weer mogen zwemmen. Op de site van het Van Maanenbad staat vermeld dat ze hopenlijk na de verlenging op 10 februari weer open mogen. 10 februari is op woensdag, dus laten we het beste ervan hopen.

Als je de mededeling van het Van Maanenbad wilt lezen klik dan hier.

einde bericht

Nieuwjaarsboodschap

Beste leden,

Het is gebruikelijk dat de voorzitter van de vereniging namens het bestuur tijdens de nieuwjaarsreceptie een toespraak geeft. Helaas is er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie en ook geen toespraak. Daarom heeft Anjo gevraagd deze boodschap op de site te plaatsen.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Turbulent jaar

2020 was een jaar dat we ons nog lang zullen heugen. Het was niet alleen het jaar waarin we een geheel nieuw bestuur kregen, maar vooral het jaar van Corona. Juist omdat we 50 jaar bestaan, wilde het bestuur met veel enthousiasme de schouders eronder zetten en de vereniging nieuw leven inblazen. Door de Coronaperikelen viel dit niet mee en zijn eigenlijk alle evenementen komen te vervallen. Alleen de Survivaltest ging in februari door. Dit was net voor de eerste Coronagolf. Tussen de golven door werden nog een handje vol duiken een een barbecue georganiseerd. Ook was er een schilderworkshop van Han in augustus.

De Coronagolven waren niet alleen funest voor de geplande evenementen, maar ook voor de continuïteit van het zwembaduurtje. Het zwembad is nu opnieuw gesloten. Natuurlijk hopen we allemaal dat we vanaf 19 januari 2021 weer mogen zwemmen, maar dit is vooralsnog niet zeker en we moeten er rekening mee houden dat we elkaar pas na deze datum zullen zien.

Leden:

In dit turbulente jaar hebben helaas een aantal leden hun lidmaatschap beëindigd. Gelukkig mochten we dit jaar ook Kees met zijn dochters verwelkomen. Kees was een aantal jaren geleden lid en heeft ook zijn brevet gehaald. Toen hij naar de Antillen verhuisde heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd. Inmiddels is de hernieuwde kennismaking zo goed bevallen dat hij opnieuw lid is geworden.

Alternatieve oplossingen:

Hoewel de geplande evenementen niet doorgingen, werden er een aantal goede alternatieve oplossingen gevonden. In plaats van het gebruikelijke kerstdiner werd dit jaar een eetbaar aardigheidje bij de (aangesloten) leden thuis bezorgd. In plaats van een nieuwjaarsreceptie werd een zoombijeenkomst gehouden. Het bestuur wil Dymph en Willem die dit mogelijk gemaakt hebben hierbij nogmaals bedanken.

Evenementen:

Het nieuwe bestuur had samen met de jubileumcommissie heel veel plannen om evenementen te laten plaatsvinden. Als belangrijkste natuurlijk het Grotfeest. Helaas gingen deze evenementen niet door. Het bestuur wil de activiteiten een jaar verschuiven. Dan vieren we gewoon ons 50 jarig bestaan als we al 51 jaar zijn. We doen een beroep op de bekende flexibele grotmentaliteit. Als de lockdown erg lang duurt, kunnen we mogelijk weer een zoommeeting organiseren.

Freediving:

Het freediven is een heel andere sport dan het “gebruikelijke” snorkelen en persluchtduiken. Het valt het bestuur op dat er tijdens de zwembadtrainingen twee groepjes zijn. De klassieke duikers en de freedivers. Op zich logisch, omdat het twee verschillende disciplines zijn. Toch hebben ze veel met elkaar gemeen en het bestuur wil proberen om de leden wat meer met elkaar samen te smelten. Misschien kan er een freedive introductie gegeven worden waardoor de niet freedivers kunnen ervaren wat dit precies inhoudt. Ook is de kans groot dat er in het weekend gedoken wordt op plaatsen waar de persluchtduikers en de freedivers allemaal hun hobby kunnen uitoefenen.

Enthousiaste leden:

Ook al hebben we een nieuw bestuur dat de schouders onder de vereniging zet, toch kan geen enkele vereniging bestaan zonder enthousiaste leden. Het bestuur wil hierom vragen of iedereen die een idee heeft wat hem of haar leuk lijkt te bespreken. Er kan dan gekeken worden hoe dit idee uitgevoerd kan worden. Mocht je andere opmerkingen of vragen hebben, neem dan gerust contact op met Dik, Han of Anjo.

Nieuwjaarsgroet:

Op zich is dit best een lang stuk geworden en vast niet alles, wat in 2020 gebeurde en wat in 2021 zal gebeuren, werd in dit stuk genoemd. We moeten afwachten wat komend jaar allemaal mogelijk is. Voorlopig wil ik namens het bestuur iedereen een heel gezond en vooral Coronavrij jaar toewensen.

Anjo Eijeriks

einde bericht

Unicum in 50 jarig bestaan van OWSV De Grot

Zolang de Grot bestaat konden we er niet van dromen dat er niet gezwommen kon worden of dat de leden niet met zijn allen bij elkaar konden komen. Door het Coronavirus is deze situatie helaas werkelijkheid geworden. Zeker aan het einde van het jaar en het begin van het nieuwe jaar zijn we gewend om elkaar regelmatig te zien tijdens het jaarlijkse kerstdiner, de nieuwjaarsreceptie en de nieuwjaarsduik (met etentje erna).

Hoe gebruik je Zoom op een zo privacyvriendelijk mogelijke manier?

Gelukkig werd hier een oplossing voor gevonden. Op zaterdag 19 december 2020 werd in plaats van het kerstdiner door Han een zoommeeting georganiseerd. De technische problemen maakten deze meeting extra bijzonder. Zo stond Dik de hele tijd op zijn kop en werkte zijn microfoon niet. Bij erelid Tony en haar dochter Thea kwam het geluid niet door en klonken alle deelnemers als smurfen. Zelfs Anjo had problemen om in beeld te komen. Gelukkig werden er voor de meeste problemen een oplossing gevonden.

abseilenvan de Euromast, foto genomen door Han

Tijdens deze meeting vertelde Anjo dat de in het jubileumjaar geplande activiteiten niet zonder meer vervallen. Pas op 1 juni 2021 worden we 51 jaar en de geplande evenementen zullen komend jaar zo veel mogelijk alsnog plaatsvinden. Het geplande feest zal zeker nog plaatsvinden.

Tijdens de meeting kwam iedereen even aan het woord om te vertellen hoe het met hem of haar ging, hebben we getoast op fijne feestdagen en sprak iedereen de wens uit dat we in 2021 weer gewoon kunnen zwemmen, trainen, eten en ….. duiken.

Ik sluit me hierbij aan en wens iedereen (en ik denk dat ik hierbij ook namens het bestuur spreek) fijne feestdagen en een gezond 2021 toe.

Wil

einde bericht

Geen kerstdiner

Als het goed is heeft iedereen inmiddels bericht van het bestuur in zijn of haar e-mail ontvangen. Voor de zekerheid nemen we hier het stukje tekst over het kerstdiner over. We zien iedereen graag tijdens de zoommeeting.

Het stukje over het zwemevenement is helaas niet van toepassing. Zie hiervoor een ander bericht op de site.

Beste clubgenoten,

Het gebruikelijke kerstdiner aan het eind van het jaar kan door de omstandigheden helaas niet doorgaan. Maar we hebben een alternatief bedacht.

Eind deze week krijg je een kerstverrassing bezorgd! Bovendien krijg je dan een link gemaild voor een zoom-meeting, waarbij we met elkaar het glas kunnen heffen. Die zoom-meeting vind plaats op zaterdag 19 december aanstaande, tussen 21.00 en 22.00 uur ’s avonds.

Zo hopen we toch gezamenlijk het jaar te kunnen afsluiten. We hopen dat we elkaar komend jaar weer in normale omstandigheden kunnen gaan ontmoeten en aan evenementen kunnen meedoen.

einde bericht

Covid strikes again

Helaas het kabinet heeft in haar strijd tegen het Coronavirus besloten zeer strenge maatregelen te nemen. Hierom is het zwembad in ieder geval tot en met dinsdag 19 januari 2021 gesloten.

Hierdoor kunnen wij niet op de gebruikelijke woensdagavonden trainen en ook gaat het zwemevenement aanstaande zaterdag niet door.

Als je het bericht op de site van het zwembad wilt bekijken, klik dan hier.

Hoewel het niet duidelijk is hoe lang het Coronavirus zal duren, hopen we allemaal dat we in het nieuwe jaar weer gewoon van het zwembad gebruik kunnen maken.

In ieder geval wensen we jullie allemaal alvast prettige feestdagen. Ook hopen we dat iedereen in 2021 mooie (apneu-)duiken zal maken.

Einde bericht

Zwemactiviteiten 19 december 2020

Op 19 december 2020 organiseert het Van Maanenbad een zwemevenement voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Hieraan doen verschillende verenigingen mee die in het Van Maanenbad actief zijn. Dus ook wij doen hieraan mee. Niet alleen kent de NOB al sinds jaren een duikopleiding voor kinderen, maar tijdens dit evenement kunnen we, later op de middag ook volwassenen enthousiast maken voor het perslucht- en apneuduiken.

Hieronder staat de flyer die het Van Maanenbad aan ons toezond. Als je wilt helpen bij dit evenement, geef je dan even op bij Dik via bestuur@owsvdegrot.nl

Tot ziens allemaal op zaterdag 19 december

einde bericht

uitzending gemist?

Gisteren waren Babs en Guusje in het Jeugdjournaal. Ze kwamen heel mondig over en we denken dat ze deze zware tocht aankunnen.

Degenen die de uitzending gemist hebben, kunnen deze nakijken op de site van het jeugdjournaal.

Als je de reis van Guusje en Babs wilt volgen, kun je dit doen via de volgende link:

https://www.vesselfinder.com/nl/?mmsi=512009155

We wensen de dames een leuke voorspoedige reis en horen graag van hen hoe de reis verloopt.

foto Wil

einde bericht

Jeugdjournaal

Waarschijnlijk besteedt het Jeugdjournaal morgen aandacht aan Guusje en Babs. Zij gaan een half jaar zeilen met het bekende “zeilmeisje” Laura Dekker. Hun vader Kees is een aantal jaren geleden lid geweest van onze vereniging maar verhuisde toen naar de Antillen.

foto Dik

Guusje en Babs zullen tijdens hun reis ook leren duiken. Hierom vond Kees het belangrijk dat zij voor hun opleiding al een basis kregen en hiervoor waren zij de afgelopen weken in ons zwembad. Anjo en Wil hebben deze basis bij hen gelegd en wij zijn ervan overtuigd dat zij veilig aan hun duikopleiding kunnen beginnen.

foto Wil

Wij wensen Babs en Guusje een leuke en plezierige reis. Kees beloofde in ieder geval nog terug te komen.

einde bericht

Duiken op 6 september 2020

Dames, heren,

Op zondag 6 september 2020 duiken we weer. Ik ga ervan uit dat de zomerdrukte in Zeeland minder is, zodat we weer redelijk op tijd kunnen duiken.

Aanstaande zondag duiken we om 13.00 uur bij Zijpe, ook wel Zoetersbout genoemd. De volledige adresgegevens zijn Zuidweg 6 in Bruinisse.

Kaart van Duikplaats Zoetersbout

Om 12.00 uur verzamelen we bij Vulstation Waterworld. Ik begrijp dat dit station gesloten is gedurende de Coronapandemie, maar aan de automaat kan gewoon gevuld worden.

Tot zondag,

Wil

Einde bericht