Toezicht tot je oren tuiten…

Op 4 september organiseerde Anjo de training voor toezichthouders in het zwembad. We zijn als vereniging verplicht zelf ook toezicht te houden en te weten hoe we moeten handelen als iemand in nood verkeert.

Veertien Grotters deden mee aan de training. Een nuttige training, want we konden onze kennis over reddingstechnieken en reddingsgrepen ophalen en in de praktijk brengen. Het zwembad lag vol ‘drenkelingen’ die op allerlei manieren naar de kant werden gebracht: met een reddingsgreep, een werpklos of zelfs met een echte baar uit het water worden gehaald. Badmeester Bart keek belangstellend toe hoe we met verschillende groepen tegelijk oefeningen uitvoerden.

Onder de oefeningen zat ook het ophalen van een pop en het redden van iemand met een duikuitrusting om: een stuk lastiger want dan voer je je greep ineens niet meer zo gemakkelijk uit. Al met al hebben de veertien deelnemers straks allemaal een brevet en hebben we voortaan toezicht tot je oren ervan gaan tuiten.

Voor de vereniging was dit de tweede activiteit deze zomer, na de eerder door Han en Martin gegeven cursus reanimatie. We bezinnen ons alweer op een volgende activiteit op de woensdagavond, je hoort ervan zodra we een datum hebben geprikt…

einde bericht

Succesvolle cursusavond reanimatie

Op woensdag 17 juli gaven Han en Martin de training Reanimatie. Inclusief henzelf waren er twaalf leden van De Grot aanwezig. Daarmee was het zowel een nuttige als succesvolle activiteit.

Reanimeren met behulp van een A.E.D. (Foto: Corry Worseling)

Reanimatie was de eerste activiteit in het zwembad sinds de ALV van 25 april, waar werd aangekondigd dat we meer trainingen en evenementen gaan plannen. Han en Martin hadden alles goed voorbereid en de uitvoering vond plaats in de BSO-ruimte in het zwembad. Er werden filmpjes bekeken over het gebruik van AED en het toepassen van reanimatie. Daarna werden de procedures in de praktijk geoefend, met twee reanimatiepoppen en een AED set. De avond was zeer nuttig, het is goed om je vaardigheden op dit gebied weer eens te oefenen en accuraat te houden. Na de oefeningen werd ook nog instructie gegeven over de zuurstofkoffer, die bij clubduiken aanwezig moet zijn.

Old school reanimeren, hartmassage en beademen. (Foto: Corry Worseling)

De deelnemers kregen na afloop een deelnamecertificaat van De Grot. In de toekomst wordt de meer uitgebreide cursus voor een volwaardig certificaat (met meer theorie en oefeningen) nog een keer georganiseerd. Dank aan Han en Martin voor deze eerste reanimatie-avond!

einde bericht

Help je mee met organiseren?

Op woensdag 19 juni is er om 20.15 uur een bijeenkomst in het zwembad, als aftrap van zowel de jubileumcommissie als de leden die willen helpen om onze vereniging weer in actief vaarwater te krijgen.

De jubileumcommissie is benoemd tijdens de ALV en bestaat uit Judith, Dymph, Anjo en Dik. Ze gaan vanaf deze maand plannen smeden voor 2020, als De Grot vijftig jaar bestaat.

Daarnaast is er behoefte aan leden die de handen uit de mouwen willen steken. Een eerste activiteit komt er binnenkort al aan, een bijeenkomst over toezichthouderschap met medewerking van Anjo en Han. Toezichthouderschap wordt belangrijker dan het tot nu toe was. Wil je toezichthouder worden of je kennis opfrissen? Doe dan mee, op 10 juli 2019.

Verder willen we vanaf de zomer maandelijks een activiteit organiseren en zo de leden weer een reden te geven om toch vooral op woensdag naar het zwembad te komen. Wil daar aan meewerken? Dan ben je van harte welkom op 19 juni en bespreken we met elkaar de ideeën.

Woensdag 19 juni, 20.15 uur: be there 🙂

einde bericht