Archeologie onder water, een boeiende bezigheid

In 1995 bestond OWSV De Grot 25 jaar en dat was aanleiding voor een bijzonder jubileumjaar. Een onderdeel daarvan was een door ons georganiseerd symposium over archeologie onder water, destijds voor sportduikers vaak nog onbekend terrein. Het symposium, in Museum Boijmans van Beuningen, trok veel aandacht en we besloten lid te worden van de kort daarvoor opgerichte Landelijke Werkgroep Archeologie onder Water. Die werkgroep bestond nog maar zo kort dat er nog niet eens een logo was, iets wat door ons toenmalig clublid en grafisch vormgeefster Maaike Wijnands spoedig werd verholpen.

logo van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water
Het door Maaike Wijnands ontworpen logo

In LWAOW-verband begonnen we als vereniging met een project in het Oostvoornse Meer, waar we eerder gemelde vondsten inspecteerden en deels in kaart brachten. We presenteerden onze bevindingen op de ‘schervendagen’ van de LWAOW. We maakten onder meer een nieuwe tekening van een eerder onderzocht 18e eeuws wrak in het Oostvoornse Meer, zodat we konden zien wat het verval van het wrak in de loop der jaren was. Er kwamen daarbij zelfs nog enkele vondsten tevoorschijn, die bij het eerdere onderzoek waren blijven liggen. We volgden cursussen van de LWAOW en archeologie werd een boeiende activiteit voor een aantal van onze leden.

Nu, ruim twintig jaar later, is de situatie voor archeologie door sportduikers heel anders. Door veranderde wetgeving mogen we als sportduikers niet meer zelf actief meewerken aan onderzoek op wrakmateriaal. Maar dat wil niet zeggen dat archeologie onder water helemaal buiten beeld is geraakt. De NOB heeft in samenwerking met de LWAOW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een module met een eigen lesboek ontwikkeld. Die module leert je onder meer over de geschiedenis van archeologie onder water, waar je onder water op moet letten, hoe je vondsten kunt herkennen en wat je vervolgens wel of niet kunt en mag doen. Zoals gezegd mag je niets zelf onderzoeken, maar er zijn nog genoeg andere mogelijkheden om je uit te leven met deze zeer interessante bezigheid.

Het cursusboek van de NOB, een van de auteurs is Anjo Eijeriks, instructeur bij De Grot.

In 2017 hebben we bij De Grot deze module, de Introductie Onderwaterarcheologie, gegeven. Er was veel interesse, in totaal dertien cursisten. Zodra er voldoende interesse is, willen we deze module zeker weer organiseren.

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar ons secretariaat.